Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid -19)

Πρόσκληση για υποβολή Δήλωσης Σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141708/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης