Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020, Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021

Ενημερωθείτε για την έναρξη κύκλου κινητικότητας του 2020 και την Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021.

– Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021
– Διαβίβαση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου