Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102)], όπως ισχύει για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημερωθείτε για την ειδική προκήρυξη.

– Ειδική Πρόσκληση 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ