ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Ενημερωθείτε για την ανακοινοποίηση στο ορθό της Ειδικής Πρόσκλησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με τα νέα συνημμένα αρχεία.

– ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δελτίο Τύπου για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ
– ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7
– ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Κενά Ειδικής πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ – παραρτήματα

Διαδικασία Μετατάξεων εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες για λόγους υγείας

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες για λόγους υγείας.

– Μετατάξεις Εκπαιδευτικών ΠΕ&ΔΕ για λόγους υγείας – 6Β6Γ46ΜΤΛΗ-ΕΒ4