Ενημέρωση – Οδηγίες για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν βάσει της Ειδικής Προκήρυξης (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, απευθείας στη σχολική μονάδα ή στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα με τις περισσότερες ώρες.

              Οι αναπληρωτές κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο τοποθέτησης τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο αρχείο «Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών» στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ.

ΠερισσότεραΕνημέρωση – Οδηγίες για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν βάσει της Ειδικής Προκήρυξης (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Ανακοίνωση προς τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)».

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται.  Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.350/66/151441/Ε3/06-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 68ΞΙ46ΜΤΛΗ-ΞΜΟ).

Α΄ ΕΛΜΕ_ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ_ΠΑΜΕ_ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΔΑΚΕ_ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ_ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΣΥΝΕΚ_ΑΠΟΣΥΡΣΗ