«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοας για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους.».

201109Αίτηση ΔΕΠΠΣ_

2201109_20201106 151434_Ε1 Πρόσκληση EM16 2020-2021 Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, από τη Δευτέρα 9/11 έως και την Παρασκευή 13/11/2020, στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ.

– Πρόσκληση EM16 2020-2021, Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ