Οδηγίες για τους προσληφθέντες αναπληρωτές ΠΕ23 -Δικαιολογητικά πρόσληψης – Υπ. δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε΄ φαση

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

υπευθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης