Εκπαιδευτικοί

Μήνυμα 28ης Οκτωβρίου

ΜΗΝΥΜΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σήμερα, μισό αιώνα και πλέον μετά τα ηρωικά γεγονότα, ο εορτασμός της εθνικής επετείου  της 28ης Οκτωβρίου, δεν πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο της ρομαντικής αναπόλησης μιας εποχής ηρωισμού ή της αφορμής για πομπώδεις πατριωτικούς λόγους. Αντιθέτως, κάθε εθνική επέτειος αποκτά ιδιαίτερο νόημα ως μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ενίσχυση της εθνικής μας αυτογνωσίας και την βαθύτερη και αντικειμενικότερη γνώση της ιστορίας μας.
Ακόμη περισσότερο όμως, κάθε πολεμική σύρραξη μας επισημαίνει με τον πιο ωμό τρόπο τις ολέθριες επιπτώσεις του πολέμου, στη δίνη του οποίου ο άνθρωπος καταντά σαν την «πραμάτεια», σαν το “αδύναμο χόρτο”, κατά τον Σεφέρη. Ο λαός μας όμως είναι έτοιμος , εφόσον υπάρξει ανάγκη, να υπερασπιστεί τα εθνικά μας δίκαια, όπως αυτό έχει πράξει πολλές φορές στην ιστορική του πορεία.  Ας στείλουμε, λοιπόν, σήμερα, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ένα σαφές αντιπολεμικό μήνυμα, ένα μήνυμα συναδέλφωσης, ειρηνικής συμβίωσης και ανεκτικότητας, σε μία εποχή, κατά την οποία η ειρήνη δεν αποτελεί δεδομένο αγαθό για όλους τους λαούς του κόσμου.

ΠΑΤΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020, Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021

Ενημερωθείτε για την έναρξη κύκλου κινητικότητας του 2020 και την Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021.

– Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021
– Διαβίβαση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχ Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

201021Απόφ.τοποθέτησης ΕΕΠ Τρίμηνοι με ΑΔΑ.6Ε4Ω46ΜΤΛΗ-ΘΗΩ

Προσλήψεις μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν λόγω COVID-19

Πρόσληψη 92 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α ́ 177).

– ΕΕΠ / ΕΒΠ προσλήψεις COVID-19

ΙΕΠ: πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ για την πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας.

– ΙΕΠ: συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Αποφάσεις Πρόσληψης Προσ. Αναπληρωτών Τρίμηνης (κατ’ ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του COVID-19 κατά το σχολ. έτος 2020-21

20201016 141729_Ε1 Προσλ. C19 ΓΕΝΙΚΗ (1011) Βθμια ΠΔΕ-C19 ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59

20201016 141708_Ε1 Προσλ. C19 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (74) Βθμια ΠΔΕ-C19 9Υ3Ω46ΜΤΛΗ-ΚΗΖ

Ενημέρωση για τη διαδικασία προσλήψεων Προσωρινών Αναπληρωτών Τρίμηνης (κατ’ ελάχιστον) διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, σχ. έτος 2020-21

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες να ενημερώνονται από τη σελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας γιατί:

α) αναμένεται να εκδοθούν και ν’ αναρτηθούν σήμερα 16-10-2020 οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών/τριών εκπ/κών.

β) αναμένεται ν΄ αναρτηθούν τα κενά τη Δευτέρα 19-10-2020 στις 13:00 μ.μ ώστε οι προσληφθέντες/είσες εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική δήλωση προτίμησης σχολείων μέχρι την Τρίτη 20-10-2020 στις 11:00 π.μ στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, ΟΛΕΣ τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι/ες αναπληρωτές/τριες ΔΕΝ αποδεχτούν ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ υποχρεούνται να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής, αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση πρόσληψής τους, στο mail@dide.ach.sch.gr  συμπληρώνοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής πρόσληψης.

γ) οι σχετικές αποφάσεις τοποθέτησης (ανά περιοχή και κλάδο πρόσληψης) θα εκδοθούν από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 20-10-2020.

δ) οι προσληφθέντες/είσες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας με τα απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συνημμένα).

Εάν ο αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κατάληψη σχολείου) δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της».

Για περισσότερες πληροφορίες :

  • Πλέσσα Παν.: 2610 465-880
  • Αναγνωστοπούλου Ι.: 2610 465-880

– Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης
– Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών