Αποσπάσεις

Μόρια αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 2020-2021

Στο συνημμένο πίνακα θα βρείτε τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μόρια για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ (xls)

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να γίνονται με αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας μέχρι την Πέμπτη 13-08-2020, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας, είτε μέσω email στο mail@dide.ach.sch.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης α)της ΠΔΕ Ιονίων νήσων β)της ΠΔΕ Πελοποννήσου γ) της ΠΔΕ Κρήτης

2633 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ78 24-6-2020

4339_24062020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΩΥΗ46ΜΤΛΗ-ΙΘ6

Αποχώρηση από την Υπηρεσία Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για ΠΥΣΠΕ (Ορθή Επανάληψη)

Παρακαλούμε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων από 02-09/2019 έως τη  λήξη του διδακτικού  έτους στην Α/θμια, (σύμφωνα με την αριθμ. 132296/Ε2/27-08-2019 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ) να προσέλθουν  με τη λήξη, ήτοι 29/06/2020, στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας  Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, Γραφείο Β5, μεταξύ 12.00  με 13.00μ.μ. για να υπογράψουν το Πρακτικό αποχώρησης από την υπηρεσία μας.

 

Πληροφορίες: Νικοπούλου Ευθυμία

Τηλ. :  2610465866

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σε Σχολεία της Δ.Ε. Αχαΐας, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των Τμημάτων Ένταξης, για το Διδακτικό Έτος 2020-2021

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ_2020