Αρχική ΠΥΣΔΕ Νέα
   Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
2 ΠΡΑΞΗ 16/29-04-2014 ΠΥΣΔΕ
3 ΠΡΑΞΗ 15/11-4-2014 ΠΥΣΔΕ
4 Πράξη 14/04-04-2014 ΠΥΣΔΕ
5 ΠΡΑΞΗ 13/31-3-2014 ΠΥΣΔΕ
6 ΠΡΑΞΗ 12/24-03-2014 ΠΥΣΔΕ
7 ΠΡΑΞΗ 11/13-3-2014 ΠΥΣΔΕ (ανακοινοποίηση)
8 Πράξη 10/7-3-2014 ΠΥΣΔΕ
9 ΠΡΑΞΗ 8/27-02-2014/ ΠΥΣΔΕ
10 Πράξη 7/18-02-2014 ΠΥΣΔΕ (Ανακοινοποίηση)
11 Πράξη 6/12-02-2014 ΠΥΣΔΕ
12 ΠΡΑΞΗ 04/29-01-2014 ΠΥΣΔΕ -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
13 ΠΡΑΞΗ 04/29-01-2014 ΠΥΣΔΕ
14 ΠΡΑΞΗ 3/23-01-2014 - ΠΥΣΔΕ (ανακοινοποίηση)
15 ΠΡΑΞΗ 2/16-01-2014 ΠΥΣΔΕ
16 ΠΡΑΞΗ 1 / 10-01-2014 - ΠΥΣΔΕ
17 Πράξη 63 - Ανακοινοποίηση
18 Πράξη 62, Ανακλήσεις - Τοποθετήσει ς- Διαθέσεις
19 Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις , Πράξη 61
20 Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις , Πράξη 59
21 Πράξη 57, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
22 Koινοποίηση Προσωρινών Αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Αχαΐας
23 Πράξη 53, Ανακοινοποίηση
24 Πράξη 53, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
25 Πράξη 51, Ανακοινοποίηση
26 Πράξη 51, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
27 Πράξη 50, Ανακοινοποίηση
28 Πράξη 50, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
29 Πράξη 48, Ανακοινοποίηση
30 Πράξη 48, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
31 Πράξη 47, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
32 Πράξη 45, Ανακοινοποίηση 2
33 Πράξη 46, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
34 Πράξη 45, Ανακοινοποίηση
35 Πράξη 45, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
36 Πράξη 44, Ανακοινοποίηση
37 Πράξη 43, Ανακοινοποίηση
38 Πράξη 44, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
39 Πράξη 43, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
40 Πράξη 42, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
41 Πράξη 41/10-10-2013, Ανακοινοποίηση
42 Πράξη 40/9-10-2013, Ανακοινοποίηση
43 Πράξη 41/09-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
44 Πράξη 40/08-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
45 Πράξη 39/07-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
46 ΠΡΑΞΗ 37/04-10-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
47 ΠΡΑΞΗ 38/05-10-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
48 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ , ΠΡΑΞΗ 40/09-11-2013
49 Πράξεις 37-38, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
50 Πράξη 36, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις, Ανακοινοποίηση
51 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19-ΠΕ20
52 Πράξη 36/03-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
53 Πράξη 35/02-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
54 Πράξη 34/30-09-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις ( Ανακοινοποίηση )
55 Πράξη 34/30-09-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
56 Πράξη 30/26-09-2013 (Θέμα 1ο) - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ
57 Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Πράξη 33 (ΠΕ02-ΠΕ11)
58 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις (Πράξη 29/24-09-2013)
59 Τοποθετήσεις σε οργανικά και προσωρινά κενά (Πράξη 19/8-07-2013)
60 Ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών - Πράξη 9/18-04-2013 - Απόφαση 5354/23-04-2013
61 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις, Πράξη 8/8-4-2013 - Ανακοινοποίηση
62 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις, Πράξη 8/8-4-2013
63 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Ανακοινοποίηση Πράξης 7/26-03-2013
64 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 6/20-03-2013 και Πράξη 7/26-03-2013
65 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 5/13-03-2013
66 Τροποποίηση Πράξης 45/19-10-2012
67 Τροποποίηση Πράξης 36/27-09-2012
68 Πράξη 2/11-02-2013 - Ανακοινοποίηση
69 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 01/01-02-2013
70 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 51 Ανακοινοποίηση
71 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 57 Ανακοινοποίηση
72 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 57/27-12-2012
73 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 55/13-12-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
74 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 54/07-12-2012
75 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 53 - Ανακοινοποίηση
76 Tοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 52 - Ανακοινοποίηση2
77 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 53/28-11-2012
78 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Εισαγωγή/επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων στο σύστημα Survey
79 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 52/22-11-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
80 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 52
81 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 52
82 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 51//15-11-2012
83 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 50/13-11-2012
84 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 45/23-10-2012 και Πράξη 47/25-10-2012
85 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διάθεση στην Α/θμια για τον κλάδο ΠΕ16
86 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις , Πράξη 45/22-10-2012
87 Τοποθετήσεις αναπληρωτών, Πράξη 45/19-10-2012
88 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις , Πράξη 44/19-10-2012 - Ανακοινοποίηση Νο2
89 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις, Πράξη 42/19-10-2012 - Ανακοινοποίηση
90 Κενά Αναπληρωτών-Ανακοινοποίηση
91 Κενά Αναπληρωτών-Ανακοινοποίηση
92 Πίνακας Διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ19-20 στην Α/Θμια
93 Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ
94 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις: Πράξη 40 (Ανακοινοποίηση) και Πράξη 42
95 Ανακοίνωση Διευθύντριας σχετικά με τη διαμαρτυρία της Α' ΕΛΜΕ για τις αποσπάσεις στην Πρωτοβάθμια
96 Ανακοινοποίηση Πράξης 37/02-10-2012
97 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 36/28-09-2012 - Ανακοινοποίηση
98 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 36/27-09-2012 και 37/28-09-2012
99 Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Πράξη 35/20-09-2012
100 Εξαιρετικά Επείγον- Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική Διάθεση στην Α/θμια.
101 Ανακοίνωση κενών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ02 και κλ. ΠΕ03 -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
102 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική ή Μερική Διάθεση στην Α/θμια για τον κλάδο ΠΕ11
103 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 34/18-09-2012
104 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 33/18-09-2012 - Ανακοινοποίηση
105 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 31/18-09-2012 - Ανακοινοποίηση
106 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική Διάθεση στην Α/θμια για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ19-ΠΕ20.
107 Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Πράξη 34/17-09-2012
108 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 33/17-09-2012
109 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 32/13-09-2012
110 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη ΠΡΑΞΗ 31/12-09-2012
111 Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
112 Ανακοίνωση Μορίων Αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
113 ΠΥΣΔΕ - Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες Υπευθύνων Τομέων
114 ΠΥΣΔΕ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας
115 ΠΥΣΔΕ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Δ/ντων Σχ. Μονάδων
116 Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ
117 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
118 ΠΥΣΔΕ - Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά (Συνολικός Πίνακας)
119 ΠΥΣΔΕ - Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά και προσωρινά κενά
120 ΠΥΣΔΕ - Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά
121 ΠΥΣΔΕ - Νέα ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών
122 ΠΥΣΔΕ - Ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών
123 ΠΥΣΔΕ - Αιτήσεις για Οριστικές – Προσωρινές Τοποθετήσεις
124 ΠΥΣΔΕ - Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
125 ΠΥΣΔΕ - 2η Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών
126 ΠΥΣΔΕ - Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών
127 ΠΥΣΔΕ - Πίνακες Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών
128 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 37
129 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 36
130 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 35
131 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 34
132 ΠΥΣΔΕ - Κοινοποίηση πινάκων επιλαχόντων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα
133 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 33
134 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 32
135 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 31
136 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 30
137 ΠΥΣΔΕ - τοποθέτηση των υπευθύνων τομέων των Σ.Ε.Κ. Ν. Αχαίας
138 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 29
139 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 28
140 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 27
141 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 26
142 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 25
143 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 24
144 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 23
145 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 22
146 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 21
147 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 20
148 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 19
149 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 18
150 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 17
151 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 16
152 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 15
153 ΠΥΣΔΕ - Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
154 ΠΥΣΔΕ - Διαθέσεις εκπαιδευτικών από σχολικές μονάδες στα Σ.Ε.Κ.
155 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 14
156 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 10
157 2η ανακοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. 2011
 

Επισκεφθείτε

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες