Αρχική ΠΥΣΔΕ Νέα
   Προβολή # 
1 Πράξη 62, Ανακλήσεις - Τοποθετήσει ς- Διαθέσεις
2 Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις , Πράξη 61
3 Πράξη 57, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
4 Koινοποίηση Προσωρινών Αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Αχαΐας
5 Πράξη 53, Ανακοινοποίηση
6 Πράξη 53, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
7 Πράξη 51, Ανακοινοποίηση
8 Πράξη 51, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
9 Πράξη 50, Ανακοινοποίηση
10 Πράξη 50, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
11 Πράξη 48, Ανακοινοποίηση
12 Πράξη 48, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
13 Πράξη 47, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
14 Πράξη 45, Ανακοινοποίηση 2
15 Πράξη 46, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
16 Πράξη 45, Ανακοινοποίηση
17 Πράξη 44, Ανακοινοποίηση
18 Πράξη 43, Ανακοινοποίηση
19 Πράξη 44, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
20 Πράξη 43, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
21 Πράξη 42, Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις
22 Πράξη 41/10-10-2013, Ανακοινοποίηση
23 Πράξη 40/9-10-2013, Ανακοινοποίηση
24 Πράξη 41/09-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
25 Πράξη 40/08-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
26 Πράξη 39/07-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
27 ΠΡΑΞΗ 37/04-10-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
28 Πράξεις 37-38, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
29 Πράξη 36, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις, Ανακοινοποίηση
30 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19-ΠΕ20
31 Πράξη 36/03-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
32 Πράξη 35/02-10-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
33 Πράξη 34/30-09-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις ( Ανακοινοποίηση )
34 Πράξη 34/30-09-2013, Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις
35 Πράξη 30/26-09-2013 (Θέμα 1ο) - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ
36 Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Πράξη 33 (ΠΕ02-ΠΕ11)
37 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις (Πράξη 29/24-09-2013)
38 Τοποθετήσεις σε οργανικά και προσωρινά κενά (Πράξη 19/8-07-2013)
39 Ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών - Πράξη 9/18-04-2013 - Απόφαση 5354/23-04-2013
40 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις, Πράξη 8/8-4-2013 - Ανακοινοποίηση
41 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις, Πράξη 8/8-4-2013
42 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Ανακοινοποίηση Πράξης 7/26-03-2013
43 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 6/20-03-2013 και Πράξη 7/26-03-2013
44 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 5/13-03-2013
45 Τροποποίηση Πράξης 45/19-10-2012
46 Τροποποίηση Πράξης 36/27-09-2012
47 Πράξη 2/11-02-2013 - Ανακοινοποίηση
48 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 01/01-02-2013
49 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 51 Ανακοινοποίηση
50 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 57 Ανακοινοποίηση
51 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 57/27-12-2012
52 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 55/13-12-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
53 Toποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 54/07-12-2012
54 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 53 - Ανακοινοποίηση
55 Tοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 52 - Ανακοινοποίηση2
56 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 53/28-11-2012
57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Εισαγωγή/επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων στο σύστημα Survey
58 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 52/22-11-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
59 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 52
60 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 52
61 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 51//15-11-2012
62 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 50/13-11-2012
63 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 45/23-10-2012 και Πράξη 47/25-10-2012
64 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διάθεση στην Α/θμια για τον κλάδο ΠΕ16
65 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις , Πράξη 45/22-10-2012
66 Τοποθετήσεις αναπληρωτών, Πράξη 45/19-10-2012
67 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις , Πράξη 44/19-10-2012 - Ανακοινοποίηση Νο2
68 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις, Πράξη 42/19-10-2012 - Ανακοινοποίηση
69 Κενά Αναπληρωτών-Ανακοινοποίηση
70 Κενά Αναπληρωτών-Ανακοινοποίηση
71 Πίνακας Διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ19-20 στην Α/Θμια
72 Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ
73 Αποσπάσεις-Διαθέσεις-Τοποθετήσεις: Πράξη 40 (Ανακοινοποίηση) και Πράξη 42
74 Ανακοίνωση Διευθύντριας σχετικά με τη διαμαρτυρία της Α' ΕΛΜΕ για τις αποσπάσεις στην Πρωτοβάθμια
75 Ανακοινοποίηση Πράξης 37/02-10-2012
76 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 36/28-09-2012 - Ανακοινοποίηση
77 Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις-Διαθέσεις Πράξη 36/27-09-2012 και 37/28-09-2012
78 Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Πράξη 35/20-09-2012
79 Εξαιρετικά Επείγον- Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική Διάθεση στην Α/θμια.
80 Ανακοίνωση κενών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ02 και κλ. ΠΕ03 -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
81 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική ή Μερική Διάθεση στην Α/θμια για τον κλάδο ΠΕ11
82 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 34/18-09-2012
83 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 33/18-09-2012 - Ανακοινοποίηση
84 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 31/18-09-2012 - Ανακοινοποίηση
85 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική Διάθεση στην Α/θμια για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ19-ΠΕ20.
86 Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Πράξη 34/17-09-2012
87 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 33/17-09-2012
88 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη 32/13-09-2012
89 Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις Πράξη ΠΡΑΞΗ 31/12-09-2012
90 Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
91 Ανακοίνωση Μορίων Αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
92 ΠΥΣΔΕ - Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες Υπευθύνων Τομέων
93 ΠΥΣΔΕ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας
94 ΠΥΣΔΕ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Δ/ντων Σχ. Μονάδων
95 Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ
96 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
97 ΠΥΣΔΕ - Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά (Συνολικός Πίνακας)
98 ΠΥΣΔΕ - Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά και προσωρινά κενά
99 ΠΥΣΔΕ - Τοποθετήσεις σε Οργανικά και Προσωρινά κενά
100 ΠΥΣΔΕ - Νέα ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών
101 ΠΥΣΔΕ - Ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών
102 ΠΥΣΔΕ - Αιτήσεις για Οριστικές – Προσωρινές Τοποθετήσεις
103 ΠΥΣΔΕ - Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
104 ΠΥΣΔΕ - 2η Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών
105 ΠΥΣΔΕ - Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών
106 ΠΥΣΔΕ - Πίνακες Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών
107 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 37
108 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 36
109 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 35
110 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 34
111 ΠΥΣΔΕ - Κοινοποίηση πινάκων επιλαχόντων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα
112 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 33
113 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 32
114 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 31
115 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 30
116 ΠΥΣΔΕ - τοποθέτηση των υπευθύνων τομέων των Σ.Ε.Κ. Ν. Αχαίας
117 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 29
118 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 28
119 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 27
120 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 26
121 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 25
122 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 24
123 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 23
124 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 22
125 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 21
126 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 20
127 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 19
128 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 18
129 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 17
130 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 16
131 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 15
132 ΠΥΣΔΕ - Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
133 ΠΥΣΔΕ - Διαθέσεις εκπαιδευτικών από σχολικές μονάδες στα Σ.Ε.Κ.
134 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 14
135 ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις - Φάση 10
136 2η ανακοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. 2011
 

Επισκεφθείτε

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες