Αρχική ΠΥΣΔΕ
Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΙΑΣ εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες: ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ15-ΠΕ16-ΠΕ19-20-ΠΕ12.10-ΠΕ12.08
 
μέχρι την Δευτέρα 15/9/2014 και ώρα 11:00
 
 
 

ΠΡΑΞΗ 37 - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΠ

ΠΡΑΞΗ 37 ΑΘΜΙΑ (ΑΝΑΚΟΙΝ)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών .

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ15-ΠΕ16-ΠΕ19-20-ΠΕ12.10-ΠΕ12.08

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση/ανακοίνωση

Διαβιβαστικό

Κενά , Ανακοινοποίηση κενών

Οδηγίες

 

Επισήμανση: Αφορά μόνο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΜΙΑ ΠΕ11

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 35/05-09-14

Περισσότερα Άρθρα...

Επισκεφθείτε

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες