Αρχική ΠΥΣΔΕ
Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4
( τεσσάρων ) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
με μεταφορά της οργανικής θέσης.
 

ΠΡΑΞΗ

ΠΡΑΞΗ

ΠΡΑΞΗ

ΠΡΑΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Επισκεφθείτε

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες