Λειτουργία Δ.Δ.Ε. Αχαΐας λόγω επιδημίας Κορωνοϊού από 27-06-2020


Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Αχαΐας τελεί σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.


ΥΠΔΒΜΘ – Πίνακας σχολικών συμβούλων Ε.Α.Ε. δεκτών στην επιλογή μετά τις ενστάσεις

file icon doc

Αλφαβητικός πίνακας (κατά περιφέρεια) υποψηφίων δεκτών στη διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε. μετά την εξέταση των ενστάσεων.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας

2η ανακοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. 2011

file icon doc

Οι εγγεγραμμένοι στους παραπάνω πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Τρίτη 05-07-2011).

file icon doc διαβιβαστικό   file icon xls πίνακας

Εφαρμογή Γενικού Λογιστηρίου για υπολογισμό της κύριας σύνταξης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας σύνταξης.

https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/ypologismos/index.zul

 

Ασύρματο σύστημα μετάδοσης δεδομένων (VBI)

file icon doc

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2012-13 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI:  file icon doc Εγκύκλιος    file icon doc Επισυναπτόμενο Εγκυκλίου

– Προγραμματισμός δοκιμαστικών εκπομπών σχολικού έτους 2012-2013 για τις Πανελλήνιες ΓΕΛ: file icon doc Εκπομπές

– Ενημερωτικό σημείωμα για τεχνική στήριξη της κάρτας BOCOM και του κλειδιού USB: file icon doc έγγραφο

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2010-11 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI: file icon doc έγγραφο

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2009 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI και την παραλαβή της νέας κάρτας BOCOM: file icon doc έγγραφο

 

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι συσκευές που αποτελούν το νέο σύστημα λήψης δεδομένων VBI καλύπτονται από εγγύηση που ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Την εγγύηση αυτή την παρέχει η εταιρεία ALTEC. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγονται οι επιδιορθώσεις – βελτιώσεις στο νέο σύστημα από εκπαιδευτικό ή ιδιώτη τεχνικό, διότι οι επεμβάσεις τρίτων ενδεχομένως θα θέσουν το συγκεκριμένο μηχάνημα εκτός εγγύησης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από επέμβαση για την επιδιόρθωση βλαβών, είτε στο νέο είτε στο παλαιό σύστημα, να προηγείται επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της εταιρείας ALTEC (τηλ. : 210-68.72.800). Αν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω τηλεφωνικών οδηγιών, ακολουθεί επί τόπου επίσκεψη εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέσα στις χρονικές προθεσμίες που αναφέρονται στη σύμβαση συντήρησης. Σημειώνουμε ότι για προβλήματα που το Γραφείο Υποστήριξης της εταιρείας ALTEC εκτιμά ότι αφορούν τον αποκωδικοποιητή MEDIACAST Ε1  ή τα κλειδιά USB, το Γραφείο Υποστήριξης μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική μονάδα να έρθει σε επικοινωνία απευθείας με την εταιρεία Unisystems (τηλ. : 211-99.97.626) ή,  εάν τα τυχόν προβλήματα αφορούν τον εναλλακτικό τρόπο μετάδοσης, το κέντρο υποστήριξης εναλλακτικού τρόπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  (τηλ. : 210-32.33.169, 210-34.42.016).

Για προβλήματα σχετικά με την λήψη τηλεοπτικού/δορυφορικού σήματοςι υπεύθυνοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εγκαταστάτη της δορυφορικής εγκατάστασης (πιάτου).

Υποστήριξη για απλά προβλήματα μπορεί να προσφέρει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας (2610465817 – 22)

Σε κάθε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να ενημερώνεται και ο υπεύθυνος VBI της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αχαΐας (τηλ. επικ.: 2610465872). 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ ανακοινώνεται ότι, από 1 Απριλίου 2011, η αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ (Κάνιγγος 29, Αθήνα) θα δέχεται στο ισόγειο καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:30, για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, χορήγηση ορισμένων βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.

Για ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους αρμόδιους υπαλλήλους στον 1ο όροφο της Υπηρεσίας ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ μεταξύ των ωρών 11:30 και 14:30.

Βάση πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pe.uth.gr/efa μπορείτε να δείτε την πρώτη Βάση Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής πλήρως ανανεωμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που δημιουργήθηκε από την ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στα Τρίκαλα.

Όπως θα δείτε από το εισαγωγικό σημείωμα, η παρούσα βάση πληροφοριών ειδικής φυσικής αγωγής είναι η πρώτη που δημιουργείται στην Ελλάδα, με σκοπό την καλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την παροχή εκπαιδευτικής στήριξης στους καθηγητές φυσικής αγωγής που προβληματίζονται και έχουν την διάθεση να προσφέρουν στους μαθητές με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα πλαίσια της τυπικής ή ειδικής τάξης στην οποία εργάζονται.

Πού θα μπορούσα να βρω πλήρη κατάλογο με τις περιοχές προτίμησης για τις αιτήσεις διορισμού;

Για τις αιτήσεις μόνιμου διορισμού, οι περιοχές προτίμησης στις οποίες προκύπτει κενό για διορισμό συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά στην εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ και δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές.

Για τις αιτήσεις διορισμού αναπληρωτών (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) ή ωρομισθίων, οι περιοχές προτίμησης είναι όλες οι περιοχές τις χώρας και ανάλογα με τις επιλογές της εκάστοτε αίτησης καταρτίζονται πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο (http://eaitisi.sch.gr). Υπάρχει πλήρης περιγραφή της διαδικασίας στην κάθε φορά στην εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ.

Πλήρη κατάλογο περιοχών διορισμού μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ (http://www.ypepth.gr/el_ec_page2038.htm).

 

Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

file icon doc

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανέπτυξε:

1. Ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr/, όπου υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

2. Τον ιστότοπο «Προετοιμάζομαι για Πανελλαδικές – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα», με στόχο να στηρίξει αποτελεσματικά την προσπάθεια όλων των μαθητών της Γ’ τάξης Λυκείου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Εκτός από τη σελίδα των μαθημάτων στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/, τα βοηθήματα θα παρέχονται ξεχωριστά και στη σελίδα www.study4exams.gr.

file icon doc έγγραφο

ΠερισσότεραΨηφιακό Σχολείο – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα