Εξυπηρέτηση κοινού λόγω COVID-19


Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο ΕΡΓΑΝΗ των Φοιτητών/τριών που πηγαίνουν για Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις).
 2. Συμφωνητικό για πρακτική άσκηση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Σχολείου, υπογεγραμμένο και από τους τρεις:
  • Επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος,
  • Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και
  • Ασκούμενου φοιτητή / φοιτήτριας.
 3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών.
 4. ΑΦΜ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν είναι έγγαμος/έγγαμη.

Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση ‘Αδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή.

Οδηγίες

Υπόδειγμα Αίτησης

Εγκύκλιος

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2021

210326YA_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021_6ΘΙ346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ

210326Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021_94Δ946ΜΤΛΗ-Ξ4Κ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2021_618Ω46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2021_ΨΝΡΖ46ΜΤΛΗ-5Ξ2

210326ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2021_ΩΥΦΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧ1