Δελτίο τύπου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2012

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου  2012

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου έως & Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών:

 • Αγγλικής,
 • Γαλλικής,
 • Γερμανικής,
 • Ιταλικής
 • Ισπανικής
 • Τουρκικής

για τα επίπεδα :

 • Α στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική
  • Ιταλική.
 • Β στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική,
  • Ιταλική,
  • Ισπανική
  • Τουρκική
 • Γ1 στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική,
  • Ιταλική
  • Ισπανική.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ (www.kpg.minedu.gov.gr) και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας .

file icon doc Δελτίο τύπου  file icon doc Y.Aπόφαση