ΥΠΔΒΜΘ – Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.ΜΕ.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013

Θέμα: “Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013”

file icon pdf απόφαση  file icon doc αίτηση