Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ »

Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από άλλο ΠΥΣΔΕ να παρουσιασθούν και να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Ερμού 70 στο 2ο όροφο.

Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολεία με απόφαση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας έως την τοποθέτησή τους από το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας.

Έγγραφο