ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 05-09-2012 (μετά της 17:00) θα ανακοινωθεί στο site της Διεύθυνσης το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεών τους.Παρακαλούντε όλο οι υποψήφιοι υπεύθυνοι τομέων, να ενημερωθούν σχετικά.