ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Σήμερα, 5-09-2012 ημέρα Τετάρτη (μετά τις 17:00) , θα ανακοινωθεί σην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης  το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεών των υποψηφίων Υπευθύνων Τομέων.