Ανακοίνωση Μορίων Αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Σας κοινοποιούμε πίνακα με τα μόρια αποσπάσεων του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Η μοριοδότηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ

β) Η μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.

Για τυχόν διευκρινίσεις/ενστάσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο 2610 272699  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012.

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ            ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2