Προκήρυξη εκδ. ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Εστία Επιστημών (Πλατάνι) του Μουσικού Σχολείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ