Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ11.01 ΕΑΕ

Υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά την Τρίτη 14-10-2014 σε οποιαδήποτε ΔΔΕ της χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ