Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για μετακίνηση στο παλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του 2ου ΕΠΑΛ Αιγίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ