ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ