ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΟΥ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ