Κατανομή εξεταζόμενων ΚΠΓ στα προφορικά – Ιούνιος 2016

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

  • Επίπεδο Α’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07.30 πμ

  • Επίπεδο Γ’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 13.00 μμ

 

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

  • Επίπεδο Β’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 08.00 πμ

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

  • ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
    10 Λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα.
  • Το Σάββατο 11/06/2016 θα εξεταστεί προφορικά το επίπεδο Β και την Κυριακή 12/06/2016 τα επίπεδα Α & Γ.

Για την ακριβή ώρα της προφορικής εξέτασης, βρείτε το όνομα σας στο αντίστοιχο αρχείο:

3ο ΓΕΛ (Αγγλικά – Γαλλικά – Ισπανικά)

ΑΓΓΛΙΚΑ Α

ΓΑΛΛΙΚΑ Α

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α

ΑΓΓΛΙΚΑ Β

ΓΑΛΛΙΚΑ Β

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ

 

1ο ΓΕΛ (Γερμανικά – Ιταλικά)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α

ΙΤΑΛΙΚΑ Α

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β

ΙΤΑΛΙΚΑ Β

 

Για προβλήματα στο πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων επικοινωνείτε 9.00πμ – 11.00πμ με το τηλέφωνο: 2610.465.888

Η εξέταση των γλωσσών θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.