Ανακοίνωση σχετικά με το έγγραφο “Πρακτικό επαναξιολόγησης προσφορών και επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου” της πολυήμερης εκδρομής Γ’ τάξης ΓΕΛ Ακράτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ