ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – Πίνακας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών – Πίνακας κατανομής ωρών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 215647/Δ2 15-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας την Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 9:00 με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ.

Εγκύκλιος

Πίνακας εκπαιδευτικών

Κατανομή ειδικοτήτων (ανακ.)