ΕΠΕΙΓΟΝ!! Αιτήσεις μετάταξης βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4440/2016 (α. 18 $3)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 3, αρ. 18 του Νόμου 4440/2016 που αφορά στο Ενιαίο Σύστημα κινητικότητας και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, η αίτησή τους να απευθύνεται στο φορέα υποδοχής (π.χ. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Α’, για μετάταξη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Β’ για μετάταξη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες κλπ) και όχι στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμ.Γ’.

ΦΕΚ 224

(απόσπασμα)

Περισσότερα