Ανακοινοποίηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Μετά τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με αρ. πρωτ. Φ.361.22/ 45 / 123511 /E3/19-07-2017), ανακοινώνεται εκ νέου ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας.

 

Εγκύκλιος ισοβαθμιών

Τελικός Αξιολ. Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών (ανακοιν)