Νέα απόσπαση εκπ/κών στη Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2017-18

Απόφαση