Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάλυψης των λειτουργικών κενών Σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ, Τμημάτων Ένταξης και παράλληλης στήριξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2017-2018

Έγγραφο