Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Γυμνασίου Κ. Αχαΐας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ