Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Κ.Π.Ε. Ακράτας – Λίμνη Τσιβλού του 10ου Γυμνασίου Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ