Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για Καστοριά του Γυμνασίου Καστριτσίου και 2ου Γυμνασίου Παραλίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ