Προκήρυξη οικονομικής προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ι. Ν. Παντοκράτορος – Κάστρο Πατρών του Μουσικού Σχολείου Πατρών

Προκήρυξη