Εκδήλωση Προσφοράς για εκπαιδευτική εκδρομή στo ΕΙΧΗΜΥΘ και Πανεπιστήμιο Πατρών του Μουσικού Σχολείου Πατρών

Προκήρυξη