Εκπαιδευτική Ημερήσια Επίσκεψη του Ενιαίου Ειδικού Επαγγ. Γυμν. & Λυκείου Πάτρας στην Εταιρεία Ανδρομέδα, Ιχθυογεννητικός σταθμός Βόνιτσας και στο ΚΠΕ Αράχθου, 26-3-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ΠΑΤΡΑΣ