Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της 2ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΩΦΙΔΑΣ στο ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ