Υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

Δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ  για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

Εδώ το ΦΕΚ