Επικοινωνία με το ΟΠΣΥΔ

Εν όψει των αιτήσεων για την κατάρτιση των πινάκων της γενικής εκπαίδευσης, υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία εκπαιδευτικών με το ΟΠΣΥΔ γίνεται μόνο μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr