Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ.:

·         1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και

·         2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟ. ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ & 2ΓΕ) ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν.pdf