Απόφαση Πρόσληψης και Απόφαση Τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20» με κωδικό ΟΠΣ 5046499.

6ΒΡΙ46ΜΤΛΗ-13Μ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΠΤΗ.pdf

9ΙΘΠ46ΜΤΛΗ-1ΜΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΠΤΗ.pdf