Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Κλάσης 2023

  • Πρόσκληση–Επιλογή-Κατανομή Στρατευσίμου Προσωπικού (κατάθεση Δελτίου Απογραφής Γεννηθέντων το έτος 2002)
  • Οδηγίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Κλάσης 2023 (γεννηθέντες το έτος 2002)

20200311_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΑ ΚΛΑΣΗΣ 2023.pdf

20200311_ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2023.pdf