Απαραίτητα δικαιολογητικά ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, σύμφωνα με τον Νόμο 241/τΓ’/9-3-2020

Τα δικαιολογητικά που περιέχονται στο παρακάτω έγγραφο, είναι απαραίτητα και πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνσή μας.

2020-03-11_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ.doc