Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2019-2020

10117_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2019-20_τελικο_signed.pdf

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 15-05-2020.xls