Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το 2020, κατόπιν εξέτασης από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας των υποβληθεισών ενστάσεων

11232_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2019-20_τελικο_signed

RTG1 ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_τροποποίηση