Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σε Σχολεία της Δ.Ε. Αχαΐας, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των Τμημάτων Ένταξης, για το Διδακτικό Έτος 2020-2021

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ_2020