Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2020-2021

20200623_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΣΜΕΑΕ_2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2020-2021