Υ.Α. Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2020

2020_6_25_Φ_251_79431_Α5_Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2020_signed

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2020_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης α)της ΠΔΕ Ιονίων νήσων β)της ΠΔΕ Πελοποννήσου γ) της ΠΔΕ Κρήτης

2633 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ78 24-6-2020

4339_24062020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΩΥΗ46ΜΤΛΗ-ΙΘ6