Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης α)της ΠΔΕ Ιονίων νήσων β)της ΠΔΕ Πελοποννήσου γ) της ΠΔΕ Κρήτης

2633 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ78 24-6-2020

4339_24062020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΩΥΗ46ΜΤΛΗ-ΙΘ6